I C P L A

[ the international clinical phonetics and linguistics association ]

News

ICPLA2020 Postponed

Posted by b.rutter@sheffield.ac.uk on April 23, 2020 at 6:40 AM

Due to the pandemic ICPLA2020 due to be held in Glasgow in September has been postponed to June 2021. Because of the long postponement the conference will be accepting new abstract submissions with a deadline of the 14th of January, 2021.  

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

5 Comments

Reply diups
2:17 AM on June 13, 2020 
РеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? УкÑ?аинÑ?киÑ? полÑ?зоваÑ?елей инÑ?еÑ?неÑ?а, новоÑ?Ñ?и, Ñ?екÑ?, Ñ?поÑ?Ñ?,
авÑ?омобили, мÑ?жÑ?кое здоÑ?овÑ?е.

http://salesmir.ru/pFGK8m
Reply nikitawheer
12:32 PM on June 15, 2020 
Ð?Ñ?палÑ?ники в Ð?Ñ?еменÑ?Ñ?кÑ?: кÑ?пиÑ?и жÑ?ноÑ?Ñ? бÑ?лизнÑ? або кÑ?палÑ?ник на доÑ?Ñ?Ñ? оголоÑ?енÑ? TORG.ZONE Ð?Ñ?еменÑ?Ñ?к https://torg.zone/kremenchuk/zhinocha-bilyzna-kupalnyky/
Reply DavidNussy
7:16 AM on June 24, 2020 
СамÑ?е Ñ?абоÑ?ие Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?ва длÑ? поÑ?енÑ?ии можно пÑ?еобÑ?еÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?Ñ? :
http://salesmir.ru/pFGK8m
Reply shlapapanawinox
11:52 PM on June 27, 2020 
Ð?кÑ?Ñ?алÑ?ное зеÑ?кало бÑ?кмекеÑ?Ñ?киÑ? конÑ?оÑ?, пеÑ?еÑ?оди по Ñ?Ñ?Ñ?лке и полÑ?Ñ?ай бонÑ?Ñ? за пеÑ?вÑ?й депозиÑ?https://rabocheezerkalo.ru
Reply dkqwynvd
1:27 AM on July 2, 2020 
how to order viagra from canada http://pharmexpresstore.com/ - generic viagra prices
female viagra price
best generic viagra websites 100mg viagra generic viagra for sale